Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

ECVET informatīvā izdevuma trešais numurs izdots 17.–18. novembrī Briselē notikušajā ECVET/EQARF ieviešanas konferencē.

Šajā numurā lasiet:

 

  • Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD pārstāvja Mišela Ariboda (Michel Aribaud) ievadraksts, kas sagatavots īpaši šai konferencei;
  • raksts, kurā iepazīstināts ar to, kā Eiropā tiek pārvaldīts ECVET un kādi ir ECVET tīkla un ECVET lietotāju grupas uzdevumi un pienākumi (autors: Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD pārstāvis Mišels Aribods (Michel Aribaud));
  • analītisks raksts par to, kādas grūtības un sarežģījumi rodas, iesaistot EKI procesā nozares un to kvalifikācijas, un kā šīs problēmas ir saistītas ar ECVET (autori: Tormods Skjerve (Tormod Skjerve), Lūkass Zahilass (Loukas Zahilas) un Izabella Lemilūra (Isabelle Le Mouillour), Cedefop);
  • apkopojošs raksts par Berlīnē notikušo izmēģinājuma projektu semināru, kurš bija veltīts kredītpunktu pārneses vienību izveidošanai (autore: Daniela Uļična (Daniela Ulicna), GHK Consulting).