Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Numero 3, huhtikuu 2011

ECVET-lehden neljäs numero sisältää

  • Cedefopin väliaikaisen johtajan Christian Lettmayrin pääkirjoituksen
  • OPIR-hankkeen tuloksia käsittelevän artikkelin, joka perustuu Brysselissä 18.–19. helmikuuta pidettyyn OPIR-päätöskonferenssiin
  • Aerovet-hankkeessa kehitettyjen liikkuvuusyksiköiden kehittämistä ja testaamista käsittelevän artikkelin
  • artikkelin CREDCHEM-hankkeesta, jossa kehiteltiin ja testattiin kemianteollisuuden liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävää opintosuoritusjärjestelmää
  • artikkelin M.O.T.O-hankkeesta, jossa testataan ECVETiä käytännön tilanteissa koskien liikkuvuutta matkailualalla
  • Cedefopin artikkelin ECVETin kehittymisen yleisestä tilanteesta Euroopassa
  • tilannekatsauksen Wienissä pidetystä seitsemännestä ECVET-pilottihankeseminaarista
  • uutisia.