Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Vsebina 13. številke revije:

  • redakcijski uvodnik Christiana Lettmayra, izvršnega direktorja centra Cedefop, o potrebi po implementaciji evropskih orodij in načel v integrirane procese;
  • članek, ki predstavlja primere pilotne študije na temo, kako se lahko ECVET uporabi pri vseživljenjskem učenju;
  • članek o projektu CPU-Europe: certificiranje na osnovi enot;
  • članek o projektu 2get1care: naslavljanje izzivov v zdravstvenih poklicih s podporo vseživljenjskemu učenju, inter-profesionalizmu in poučevanju/učenju na podlagi komepetenc;
  • članek o projektu ICARE: ovrednotenje kompetenc mobilnih delavcev v zdravstvenem sektorju z modelom prepoznavanja;
  • novice iz mreže NETINVET, ki je bila osnovana kot rezultat pilotne študije RECOMFOR;
  • članek o končni konferenci VET-CCS z namenom razširjanja informacij.