Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Vydání 4. dubna 2011

Čtvrté vydání časopisu ECVET Magazine obsahuje

  • úvodník Christiana Lettmayra, úřadujícího ředitele Cedefop (Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy);
  • článek o výsledcích Projektu OPIR, založený na závěrečné konferenci OPIR konané 18.-19. února v Bruselu;
  • článek o návrzích a testování mobilních jednotek vyvinutých v rámci projektu Aerovet;
  • článek o projektu CREDCHEM věnovaný rozvoji a testování kreditního systému zvyšujícího mobilitu v chemickém sektoru;
  • článek o projektu M.O.T.O, který testuje v praxi ECVET v oblasti mobility v rámci turistického sektoru;
  • článek Cedefop (Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy) o obecném stavu rozvoje ECVET v Evropě;
  • snímek ze sedmého projektového semináře ECVET pilotů ve Vídni; a
  • řada nových položek.