Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

V čísle 13 našeho časopisu se můžete těšit na:

  • úvodník, v němž výkonný ředitel střediska Cedefop Christian Lettmayr zdůrazňuje nutnost implementace evropských nástrojů a zásad v rámci integrovaného procesu;
  • článek představující několik příkladů pilotních projektů, jež naznačují, jakým způsobem by se mohl uplatnit systém ECVET v kontextu celoživotního vzdělávání;
  • článek o projektu CPU-Europe: certifikace na základě jednotek;
  • článek o projektu 2get1care: řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví prostřednictvím podpory celoživotního vzdělávání, mezioborových znalostí a výuky zaměřené na konkrétní dovednosti;
  • článek o projektu ICARE: model uznávání kvalifikace, jenž má umožnit zhodnocení dovedností migrujících pracovníků ve zdravotnickém sektoru;
  • novinky ohledně sítě NETINVET, jež vznikla v návaznosti na pilotní projekt RECOMFOR;
  • článek o závěrečné konferenci, která shrnula poznatky z projektu VET-CSS.