Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Al doilea număr al Buletinului ECVET include:

 

  • Un editorial de D-na Helen Clark, Director al Directoratului General pentru Cultură, Învatare pe tot parcursul vietii, Departamentul politici şi programe. Editorialul prezintă ultimele progrese în ECVET precum şi schema de implementare progresivă a ECVET-ului.
  • Un articol care furnizează un sumar al celui de-al doilea seminar dedicat proiectelor pilot ECVET, seminar care s-a focalizat pe rolul parteneriatului în transferul creditelor şi pe utilizarea rezultatelor învăţării în înţelegerea diferitelor contexte de învăţare. 
  • Un articol ce pune in evidenta iniţiativa ECVET germană finanţatoare de proiecte naţionale pilot care testează ECVET-ul în contextul german.
  • Un articol al proiectului pilot AEROVET care doreşte să testeze principiile acumulării şi transferului de credite în industria aeronautică.
  • O serie de noutăţi care include printre altele prezentarea viitoarelor conferinţe şi workshopuri dedicate Sistemului European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională şi problematicii calificărilor în învăţarea pe parcursul vieţii şi în formarea abilităţilor de angajare.