Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Nummer 7, Februar 2012

Det syvende nummer af ECVET-magasinet indeholder

  • en leder af Christian Lettmayr, fungerende direktør for CEDEFOP, angående aktiv involvering af de sociale partnere i implementering af de fælleseuropæiske redskaber for VET dagsordenen,
  • en artikel om de sidste begivenheder i otte af den første generation af europæiske pilotprojekter (Call 2008-2012) og de kommunikerede budskaber
  • en artikel om andengenerations pilotprojektet, CPU Europe, der er et element i en større reform af erhvervsuddannelses- og erhvervsundervisningssystemet (VET) i Belgiens fransktalende samfund;
  • en artikel om 2. generations pilotprojektetet MENECVET, der sigter imod at undersøge hvordan VET kvalifikationerne i det franske ministerium for national uddannelse står i forhold til med ECVET’s principper;
  • en artikel om 2. generations pilotprojektet EASYMetal, som udvikler og tester metoder og redskaber til forbedring af gennemsigtighed og gennemtrængelighed i grænsefladen mellem pre-faglige uddannelser og erhvervsuddannelser i Tyskland;
  • en artikel om 2. generations pilotprojektet ICARE, der sigter imod at udvikle en anerkendelsesmodel i området for personlig pleje, og en etablering af gensidig tillid blandt de involverede partnerlande;
  •  en artikel om 2. generations pilotprojektet 2get1care, som søger at udvikle en strategi for inter-professionel og transnational overførsel af uddannelses komponenter i sundhedssektoren;
  • en række nyhedsartikler;
  • en skitsering af konceptet for den fælles Final-konference for europæiske pilotprojekter fra 22. til 23. Februar 2012.