Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

Vydanie 3, január 2011

Tretie vydanie časopisu ECVET obsahuje:

  • editoriál Stefana Di Giusta z Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru;
  • článok o projekte ASSET;
  • článok o projekte VaLOGReg;
  • syntézu záverov zo semináru o týchto projektoch v Prahe;
  • článok o prepojení ECVET a ECTS prostredníctvom projektu Be-TWIN;
  • rad noviniek