Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Druhé vydání bulletinu ECVET zahrnuje:

  • Příhovor paní Helena Clark, řiditelky pro vzdelávaní a kulturu Evropské komise. Tento článek představuje nejnovější vývoj a plán pro postupné zavádění systému ECVET;

  • Článek o druhým semináři pilotních projektů ECVET, věnovaný tvoření partnerství pro převod kreditu a používání výsledků vzdělávání k pochopení různých vzdělávacích kontextů;

  • Článek který představuje projekt Deutsche ECVET, který financuje národní pilotní projekty pro testování ECVET v německém kontextu;

  • Článek pilotního projektu AEROVET, který je zaměřen na testování zásady pro shromažďování a přenos kreditu v oblasti leteckého průmyslu, a

  • Část o novinkách která, mimo jiné, prezentuje připravované konference a workshopy věnované evropskému rámci kvalifikací a otázke kvalifikací pro celoživotní vzdělávání a zaměstnatelnost.