Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Šis piektais ECVET biļetens ir tajā pašā laikā arī pirmais ECVET žurnāla izdevums. Sākot ar 2010. gada jūniju biļetens, kas bija viena no aktivitātēm ECVET izmēģinājuma projektu darba koordinēšanā, tiks apvienots ar ECVET tīkla izdoto ECVET žurnālu. ECVET žurnālu publicē piecas reizes gadā.
Šajā žurnāla izdevumā iekļauti:

  • Joao Delgado Eiropas Komisijas, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Profesionālo apmācību un Leonardo da Vinči nodaļas vadītāja ievadrakstu,
  • rakstu, kas iepazīstina ar MVU Master plus projekta darba pieeju amatniecības jomā,
  • rakstu par OPIR projekta darbu, kas ir gatavs pārbaudīt ECVET mobilitāti 2010. gadā,
  • rakstu. kas ieskicē kvalifikāciju pārredzamības un atzīšanas jautājumus skatuves mākslas nozarē no CAPE-SV projekta skata punkta,
  • pārskatu par VET reformu, kas saistīta ar ECVET ieviešanu Beļģijas franču valodā runajošajā kopienā,
  • diskusiju par ECVET lomu zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanā, tostarp par sasniegto ārpus formālās izglītības kontekstā.