Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Het vierde nummer van de ECVET nieuwsbrief bevat:
  • Een redaktioneel artikel van Joao Delgado, Hoofd van de Eenheid voor Professionele training en Leonardo da Vinci van de Europese Commissie, DG EAC. Het redaktioneel artikel verstrekt een update over de structuur voor het ondersteunen van de Europese samenwerking en bestuur van ECVET en andere ontwikkelingen voorzien van 2010;
  • Richtlijnen ontwikkeld door de ECVET proefprojecten gewijd aan het ontwerp en de beschrijving van eenheden van leerresultaten in het kader van transnationale mobiliteit;
  • Een artikel over het Finse initiatief nauw verwant met ECVET, namelijk Finecvet;
  • Een artikel over het geplande werk van de Nationale Agentschappen van het Levenlang Leren Programma om de ontwikkeling en het begrijpen van ECVET te ondersteunen; en
  • Een “wat is nieuw” sectie, dat, naast andere zaken, melding maakt van de recente oproep tot het indienen van voorstellen voor ECVET proefprojecten.