Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

ECVET ajakirja üheksas väljaanne on eriväljaanne, mis on pühendatud täielikult Brüsselis, 2012. aasta veebruaris aastatel 2008-2011 toimunud ECVET pilootprojektide lõppkonverentsi tulemustele.

See sisaldab järgnevat.

  • Ute Haller-Block, EACEA üksuse juhi juhtkiri: „ECVET kogemused – praktikast poliitikani“.
  • Artikkel konverentsi esimese päeva tulemuste kohta: „ECVET ühine mõistmine – praktiliste lahenduste mitmekesisus“.
  • Artikkel pilootprojektide tulemuste kohta: „2008. aasta ECVET pilootprojektide tulemused“.
  • Artikkel konverentsi teise päeva tulemuste kohta: “Millised on vajalikud tingimused ECVET edasise rakendamise jaoks?“
  • Artikkel “FINECVET algatuse õppetulemused”, mida tutvustati FINECVET lõppkonverentsil Helsinkis, 15. märtsil 2012.
  • Hulganisti uudiseid.