Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Nummer 7, februari 2012

Det sjunde numret av ECVET-magasinet innehåller

  • en ledarartikel av Christian Lettmayr, Acting Director på CEDEFOP, om det aktiva deltagandet från sociala partner i genomförandet av de gemensamma europeiska verktygen i VET-Agendan;
  • en artikel om de sista händelserna av åtta i den 1:a generationen europeiska pilotprojekt (Call 2008-2012) och de viktigaste budskapen som förmedlats;
  • en artikel om den 2:a generationen av pilotprojektet CPU Europa, som är en del av en större reform av yrkesutbildningssystemen (VET) i den fransktalande delen av Belgien;
  • en artikel om den 2:a generationen av pilotprojektet MENECVET, som syftar till att undersöka hur det franska departementets för nationell utbildning yrkesutbildningskvalifikationer kan jämföras med principerna i ECVET;
  • en artikel om den 2:a generationen av pilotprojektet EASYMetal, som utvecklar och testar metoder och verktyg för att öka insynen och genomträngligheten i gränssnittet mellan för-yrkesutbildning och yrkesutbildning i Tyskland;
  • en artikel om den 2:a generationen av pilotprojektet ICARE, som syftar till att utveckla en erkännandemodell inom området personlig omsorg och skapa ömsesidigt förtroende mellan de berörda partnerländerna;
  • en artikel om den 2:a generationen av pilotprojektet 2get1care, som syftar till att utveckla en strategi för inter-professionell och transnationell överföring av utbildningskomponenter i vårdyrken;
  • en serie nya inslag;
  • en beskrivning av konceptet för den gemensamma slutliga konferensen för de europeiska pilotprojekten mellan 22-23 februari 2012.