Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Nummer 4, april 2011

Det fjärde numret av ECVET-magasinet innehåller

  • en ledarartikel av Christian Lettmayr, Acting Director på Cedefop;
  • en artikel om OPIR-projektets resultat, baserat på den sista OPIR-konferensen den 18–19            februari i Bryssel;
  • en artikel om utformning och test av mobila enheter utvecklade i Aerovet-projektet;
  • en artikel om CREDCHEM-projektet gällande utveckling och testning av ett poängsystem för förbättring av mobiliteten inom den kemiska sektorn;
  • en artikel om M.O.T.O-projektet, som testar ECVET i praktiken gällande mobilitet i turismsektorn;
  • en artikel av Cedefop om den allmänna i utvecklingen av ECVET i Europa;
  • snabbinformation från det sjunde seminariet om ECVET-pilotprojekten i Wien; samt
  • en serie nya inslag.