Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

Nummer 3, januari 2011

Det tredje numret av ECVET-tidningen innehåller:

  • en ledare av Stefano Di Giusto från genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA);
  • en artikel om projektet ASSET;
  • en artikel om projektet VaLOGReg;
  • en sammanslagning av resultaten från projektseminariet i Prag;
  • en artikel om att sammankoppla ECVET och ECTS genom projektet Be-TWIN;
  • en rad nyhetsnotiser