Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

ECVET-lehden 17. numero on omistettu kokonaan ECVET-yhteiskonferenssin tuloksille. Kokous järjestettiin Brysselissä lokakuussa 2013. Numero sisältää seuraavaa:

 
 • Katsauksen ECVET-järjestelmän testaukseen ja kehittämiseen vuosina 2009–2013 ja seuraavat keskeiset viestit:
 1. Tiedämme monien esimerkkien perusteella, että ECVET toimii.
 2. Nyt, kun tiedämme sen toimivan, meidän on toteutettava järjestelmän tasoisia ratkaisuja.
 3. Sidosryhmien tuki on varmistettava myös tulevaisuudessa.
 4. Ammatilliset toimijat on vakuutettava, ja heitä on rohkaistava käyttämään kehitettyjä työkaluja.
 5. Opiskelijat on otettava paremmin mukaan prosessiin.
 6. ECVET on panostanut merkittävästi ammatillisen koulutusjärjestelmän oppimisen tuloksiin.
 7. Meidän on kehitettävä kulttuuri, jossa monimuotoisuutta tuetaan.
 8. Eurooppalaisten avoimuutta lisäävien välineiden ja kansallisten viitekehysten johdonmukaisuus on varmistettava.
 9. Meidän on kehitettävä osaamistamme ECVET-järjestelmässä ja muissa välineissä.
 • Kokoavan esityksen ECVET-pilottihankkeiden tuloksista. Pilottihankkeet osoittivat, että ECVET-järjestelmää voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, että se vastaa erilaisiin tarpeisiin ja että se lisäksi tarjoaa ratkaisuja eri kohderyhmille. Hankkeiden kokemusten avulla on pystytty havainnollistamaan erilaisia tilanteita, joita voidaan ainakin osittain kohentaa ECVET-järjestelmän avulla. ECVET-järjestelmän lisäarvosta ja sen kyvystä auttaa olemassa olevien ongelmien ratkaisussa on vielä tiedotettava sidosryhmille, jotta ne pysyvät hankkeessa mukana ja auttavat ECVET-järjestelmän edistämisessä.
 •  
 • Artikkelin, joka esittelee kansallisten ECVET-asiantuntijatiimien toimia. Konferenssi osoitti, että menettelytapojen, hankkeiden ja yleisten käytänteiden välistä rajapintaa on vielä kehitettävä. Näiden välille olisi luotava yhteyksiä laajemman kansallisen strategian yhteydessä. Tämän strategian tulisi luoda linkki eurooppalaisten avoimuutta lisäävien välineiden välille, ja sen tulisi keskittyä ammatillisen koulutusjärjestelmän laatuun sellaisenaan. Kansalliset asiantuntijat ovat raivanneet tietä tällaisten strategioiden toteuttamiseksi.
 •  
 • Artikkelin NetECVET-työpajoista. NetECVET järjesti kuusi työpajaa ECVET-yhteiskonferenssissa. Puhujavieraat kertoivat vaihe vaiheelta kokemuksistaan, jotka koskivat työskentelyä ECVET-järjestelmän teknisten tietojen parissa opiskelijoiden liikkuvuuden parantamiseksi.