Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Det andet nummer af ECVET Bulletin indeholder:
 • En Leder af Helene Clark, direktr i Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, Livslang lring: politik og program. Lederen prsenterer den nyeste ECVET udvikling og kreplanen for den gradvise gennemfrelse af ECVET;
   
 • En artikel der giver et overblik over det andet seminar af ECVETs pilotprojekter, dedikeret til etablering af partnerskab for meritoverfrsel, og for brugen af lringsresultater til at forst forskellige lringssammenhnge;
   
 • En artikel med fokus p Deutsche ECVET-initiativet, som finansierer de nationale pilotprojekter til afprvning af ECVET i tysk sammenhng;
   
 • En artikel i AEROVET pilotprojekt, som sigter p at afprve principperne for akkumulering og overdragelse i luftfartsindustrien, og
   
 • En "hvad er nyt" sektion, der bl.a. prsenterer de kommende konferencer og workshops dedikeret til den European Qualification reference og til sprgsmlet om kvalifikationer for livslang lring og beskftigelsesordninger.