Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

V drugi številki biltena ECVET lahko najdete:

  • Uvodnik Helene Clark, direktorice Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo ter vseživljenjsko učenje: politike in program. Uvodnik predstavlja najnovejši razvoj ECVET ter načrt postopnega izvajanja modela ECVET.
  • Prispevek podaja pregled drugega seminarja pilotnih projektov ECVET, ki je bil namenjen vzpostavljanju partnerstva za bančna nakazila in uporabi rezultatov učenja za boljše razumevanje različnih pomenov učenja.
  • Prispevek se osredotoča na pobudo Deutsche ECVET, ki financira nacionalne pilotne projekte z namenom testiranja modela ECVET v nemškem okolju;
  • Prispevek o pilotnem projektu AEROVET, ki želi preizkusiti načela akumulacije in prenosa v aeronavtični gospodarski panogi; in
  • Rubriko »kaj je novega«, v kateri med drugim najdete predstavitev prihajajočih konferenc ter delavnic, namenjenih Evropskemu ogrodju kvalifikacij in vprašanju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ter zaposljivost.