Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Fællesudgave 12 blev udarbejdet af ECVET kerne- og supportteam i fællesskab. Den indeholder:

  • En leder af Erik Hess, ansvarlig for ECVET-politikker ved Europa-Kommissionens DG EAC, der evaluerer 2012;
  • En artikel om det andet fællesseminar mellem ECVET, EQAVET og EQF, der fandt sted i oktober i Paris, vedrørende brugen af point inden for professionelle kvalifikationer.
  • En artikel om det skræddersyede seminar for UEAPME (Den Europæiske Håndværkssammenslutning, små og mellemstore virksomheder), der fandt sted i september i Bruxelles.
  • En artikel om det skræddersyede seminar for kerneenergisektoren, der fandt sted i september i Bruxelles.
  • En artikel om pilotprojekternes tilgang til definitionen af undervisningspoint, resultater og deres vurdering.
  • En artikel om ECVET-ekspertteamene fra Grækenland, Malta, Italien og Slovenien.
  • 4 artikler, der hver beskriver et pilotprojekt: VET-CCS (systemet til omregning af studiepoint for erhversuddannelse og -undervisning på Malta), CO.L.O.R (kompetencevalorisation og anerkendelse af undervisningsresultater for migranter og mobile arbejdere i Italien), ESyCQ (ECVET-løsning til anerkendelse af tidligere undervisning i Tyskland), MEN-ECVET (analyse af alternativer til anerkendt mobilitet i Frankrig)
  • En artikel om NetECVET-netværket, som promoverer ECVET over for praktiserende
  • En artikel om projektet "PEP goes local", opfølgning på PEP-projektet (partnerskab for forsøg med ECVET i en praktisk kontekst)