Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Denne femte udgave af ECVET Bulletin er samtidig den første udgave af ECVET Magazine. Fra juni 2010, er ECVET pilot projekternes Bulletin blevet fusioneret med  ECVET-netværkets ECVET Magazine. ECVET Magazine vil blive distibuteret fem gange om året.

Denne udgave af ECVET Bulletin indeholder:
  • En leder ved Joao Delgado, kontorchef for Faglig uddannelse og Leonardo da Vinci programmet, Europa-Kommissionen, General Direktoratet for Udannelse
  • En artikel om SMV-Master plus projektet der arbejder med området faglærte håndværkere
  • En artikel der præsenterer projektet OPIR. Projektet er  klar til at teste ECVET for mobilitet i 2010
  • En artikel vedrørende projektet CAPE-SV og anerkendelse af kvalifikationer inden for scenekunst
  • En præsentation af reformer af erhvervsuddannelser relateret til  ECVET i den fransktalende del af Belgien
  • En diskussion af ECVET rolle i anderkendelsen af viden, færdigheder og kompetencer, herunder kompencer  der opnås uden for de formelle læringssammenhæng.