Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Číslo 17 časopisu ECVET Magazine je celé věnováno závěrům společné konference o systému ECVET, která se uskutečnila v říjnu 2013 v Bruselu. Obsah čísla:

 
 • Přehledový článek o testování a vývoji systému ECVET v období 2009–2013, který přináší tato hlavní zjištění:
 1. Řada příkladů dokazuje, že systém ECVET může fungovat.
 2. Máme-li jistotu, že systém může fungovat, musíme implementovat vhodná systémová řešení.
 3. Musíme získat větší podporu zainteresovaných subjektů.
 4. Musíme výrazněji přesvědčit profesionály, aby používali nové nástroje, a dát jim k tomu potřebné prostředky.
 5. Musíme věnovat více pozornosti zapojení studentů do procesu.
 6. Systém ECVET významně přispěl k posunu učebních výsledků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 7. Musíme vybudovat kulturu uznávání, která těží z rozmanitosti.
 8. Musíme lépe skloubit evropské nástroje pro zajištění transparentnosti a národní systémy.
 9. I nadále musíme stavět na systému ECVET a dalších nástrojích.
 • Shrnutí výsledků pilotních projektů ECVET. Pilotní projekty ukázaly, že je systém ECVET možné využít k různým účelům a potřebám. Nabízí řešení pro celou řadu cílových skupin. Realizované projekty dokládají, v jak různorodých situacích může použití systému ECVET přinést alespoň částečné zlepšení. Přínos systému ECVET a jeho potenciál pro řešení stávajících problémů je zapotřebí ještě důrazněji vysvětlovat zainteresovaným stranám, aby jej skutečně přijaly a pomohly prosadit.
 •  
 • Článek představující činnost národních týmů expertů ECVET. Konference potvrdila, že je stále nutné pracovat na lepším provázání politiky, projektů a běžné praxe. Mezi těmito stupni je třeba vytvořit funkční styčné body, a to v kontextu širší národní strategie. Tato strategie by měla propojit evropské nástroje pro zajištění transparentnosti a zaměřit se na kvalitu odborného vzdělávání a přípravy jako takovou. K vytváření takovýchto strategií podstatnou měrou přispívají experti na národní úrovni.
 •  
 • Článek o workshopech NetECVET. V rámci společné konference o systému ECVET se uskutečnilo šest workshopů NetECVET. Hosté na nich hovořili o svých zkušenostech s tím, jak s využitím technických specifikací ECVET postupně zlepšit mobilitu studentů.