Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

Nummer 3, Januar 2011

Denne udgave af ECVET Magazine indeholder:

  • en leder af Stefano Di Giusto fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur;
  • en artikel om ASSET-projektet;
  • en artikel om VaLOGReg-projektet;
  • en syntese vedrørende resultaterne af projektseminaret i Prag;
  • en artikel om sammenkædning af ECVET og ECTS ved hjælp af Be-TWIN-projektet;
  • en serie af nyhedsemner