Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Spoločné číslo 12 pripravili hlavný tím a tím podpory ECVET. Obsahuje:

  • Úvodník od Erika Hessa, pracovníka pre zásady ECVET pri Európskej komisii DG EAC, ktorý hodnotí rok 2012 a stanovuje priority pre rok 2013;
  • Článok o druhom spoločnom seminári ECVET-EQAVET-EQF, ktorý sa konal v októbri v Paríži, o používaní jednotiek v rámci odbornej kvalifikácie;
  • Článok o seminári pre UEAPME (Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov), ktorý sa konal v septembri v Bruseli, pripravenom na zákazku;
  • Článok o seminári pre sektor jadrovej energie, ktorý sa konal v septembri v Bruseli, pripravenom na zákazku;
  • Článok o prístupe pilotných projektov k definícii jednotiek výsledku vzdelávania a ich hodnotení;
  • Článok o tímoch odborníkov ECVET z Grécka, Malty, Talianska a Slovinska;
  • 4 články, ktoré každý opisujú pilotný projekt: VET-CCS (Systém prevodu kreditov odborného vzdelania a školenia na Malte), CO.L.O.R (valorizácia kompetencie a uznávania výsledkov vzdelávania prisťahovalcov a mobilných pracovníkov v Taliansku), ESyCQ (riešenie ECVET pre uznávanie predchádzajúceho vzdelania v Nemecku), MEN-ECVET (analyzovanie alternatív pre uznávanú mobilitu vo Francúzsku);
  • Článok o sieti NetECVET, ktorá propaguje ECVET u lekárov;
  • Článok o projekte „PEP na miestnej úrovni“ nadväzujúcom na projekt PEP (Partnerstvo pre experimentovanie s ECVET v praktickom kontexte).