Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

Detta nionde nummer av ECVET-magasinet är ett specialnummer, som helt ägnas åt resultaten från den slutliga konferensen om ECVET-pilotprojekten 2008-2011, vilken ägde rum i februari 2012 i Bryssel.
 
Det innehåller:
  • En ledarartikel av Ute Haller-Block, enhetschef EACEA: ECVET-erfarenheter - från praktik till policy, 
  • En artikel om resultaten från konferensens första dag: "Gemensam förståelse av ECVET - en mångfald praktiska lösningar", 
  • En sammanfattande artikel om pilotprojektens resultat: "Resultaten för 2008 års ECVET-pilotprojekt",
  • En artikel om resultaten från konferensens andra dag: Vilka är de nödvändiga förutsättningarna för att ytterligare implementera ECVET?,
  • En artikel om "Lärdomar från FINECVET-initiativet" som introducerades på FINECVET-slutkonferensen i Helsingfors den 15 mars 2012, samt
  • Ett antal nya inslag.