Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

13 žurnalo leidime pateikiama:

  • „Cedefop“ direktoriaus pavaduotojo Christiano Lettmayro vedamasis straipsnis apie poreikį įgyvendinti Europos priemones ir principus vykdant integracijos procesą;
  • straipsnis, kuriame pateikiami ECVET bandomųjų projektų, kuriuose apibūdinama, kaip galima naudoti ECVET mokymosi visą gyvenimą kontekste, pavyzdžiai;
  • straipsnis apie „CPU-Europe“ projektą: vienetais pagrįstas sertifikavimas;
  • straipsnis apie „2get1care“ projektą: profesinių klausimų sprendimas sveikatos priežiūros srityje, remiant mokymąsi visą gyvenimą, tarpšakinį mokymąsi ir kompetentingą mokymą ir mokymąsi;
  • straipsnis apie ICARE projektą: atpažinimo modelis, skirtas mobiliųjų darbuotojų, dirbančių sveikatos priežiūros sektoriuje, kompetencijoms vertinti;
  • NETINVET tinklo naujienos, gautos vykdant RECOMFOR bandomąjį projektą;
  • straipsnis apie galutinės VET-CCS sklaidos konferenciją.