Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

7. numurs, 2012. gada februāris

ECVET žurnāla septītajā numurā:

  • redakcijas sleja par sociālo partneru aktīvu iesaistīšanu, ieviešot kopīgus Eiropas instrumentus PIA programmā, autors Kristiāns Letmeirs (Christian Lettmayr), Cedefop centra direktora vietas izpildītājs;
  • raksts par astoņu pirmās paaudzes Eiropas pilotprojektu (aicinājums iesniegt projektus 2008.-2012. gadam) noslēguma pasākumiem un to vēstījumu;
  • raksts par otrās paaudzes pilotprojektu CPU Europe, kas ir daļa no nopietnas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmas reformas Beļģijas franču valodā runājošajā kopienā;
  • raksts par otrās paaudzes pilotprojektu MENECVET, kura mērķis ir izpētīt, kā Francijas Izglītības ministrijas PIA kvalifikācijas ir salīdzināmas ar ECVET principiem;
  • raksts par otrās paaudzes pilotprojektu EASYMetal, kas izstrādā un pārbauda metodes un instrumentus pārredzamības un caurspīdīguma veicināšanai saskarsmē starp sagatavošanu profesionālajai apmācībai un profesionālo apmācību Vācijā;
  • rakstu par otrās paaudzes pilotprojektu ICARE, kura mērķis ir izstrādāt atzīšanas modeli personīgās aprūpes jomā un radīt savstarpēju uzticību starp iesaistītajām partnervalstīm;
  • raksts par otrās paaudzes pilotprojektu 2get1care, kas cenšas izstrādāt pieeju mācību komponentu pēctecībai starpprofesionālā un starpvalstu līmenī.
  • virkne jaunumu;
  • kopīgās Eiropas pilotprojektu noslēguma konferences (2012. gada 22.-23. februāris) koncepta izklāsts.