Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Det tolfte numret av ECVET-magasinet är resultatet av ett samarbete mellan huvudteamet och stödteamen. Det innehåller

  • en ledare av Erik Hess, Policy Officer för ECVET, Europeiska kommissionen, DG EAC, som sammanfattar 2012 och berättar om prioriteringarna för 2013
  • en artikel om det andra gemensamma ECVET-EQAVET-EQF-seminariet, som ägde rum i Paris i oktober och handlade om hur enheter används för professionella kvalifikationer
  • en artikel om det specialseminarium för UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized enterprise) som anordnades i Bryssel i september
  • en artikel om ett specialseminarium för kärnenergisektorn som ägde rum i Bryssel i september
  • en artikel om hur man valt att definiera enheter för utbildningsresultat i pilotprojekten och hur de validerats
  • en artikel om ECVET-teamen från Grekland, Malta, Italien och Slovenien
  • fyra artiklar om pilotprojekt: VET-CCS (konverteringssystem för yrkesutbildningar i Malta), CO.L.O.R (kompetensvärdering och bedömning av utbildningsresultat för migranter och mobila arbetstagare i Italien), ESyCQ (ECVET-lösningen på hur förutbildningar i Tyskland värderas) samt MEN-ECVET (analys av alternativa mobilitetsmodeller i Frankrike)
  • en artikel om NetECVET-nätverket, som arbetar med ECVET för läkare
  • en artikel om projektet ”PEP goes local”, som är en uppföljning av PEP-projektet (Partnership for Experimenting with ECVET in a Practical Context).